Termeni și Condiții

Prezentul document cuprinde termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.adinaalberts.ro

denumit în continuare „TC” sau „Contractul”, stabilind care sunt condițiile în care orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani sau orice persoană juridică (denumită în continuare „Utilizatorul”), poate vizita sau accesa acest site, respectiv poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul acestuia, prin crearea și utilizarea unui cont, precum si modalitățile de asigurare a protecției și siguranței datelor cu caracter personal prelucrate.

Acest website este administrat si actualizat de către ASOCIAȚIA Dr Adina Alberts (denumită în continuare „ASOCIAȚIA”, respectiv „Operatorul”, „Administratorul” ).

„Consimțământul” are același sens cu „Acordul”

Folosirea site-ului și a serviciilor conținute în acesta este gratuită, sub rezerva respectării de către Utilizator a acestor TC. Prin utilizarea site-ului Utilizatorul este implicit de acord să respecte TC și, pe cale de consecință, își asumă că va fi în exclusivitate răspunzător pentru tot ceea ce întreprinde în legătură cu Site-ul.

În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu condițiile de utilizare a site-ului, Utilizatorul este rugat să înceteze accesarea acestora.

Prin neacceptarea acestor TC ori a oricărei prevederi din acestea, Utilizatorul înțelege că nu poate beneficia de serviciile oferite de site-ul respectiv. Accesarea sau vizitarea în continuare a site-urilor, a oricărei pagini din acestea și/sau crearea de cont pentru utilizarea serviciilor oferite, constituie o acceptare în întregime și necondiționată de către Utilizator a TC și a oricărei prevederi din acestea, cu excepţia celor care vizează protecţia datelor personale.

Cu excepţia aspectelor ce ţin de prelucrarea datelor personale, regulile de utilizare a site-urilor, respectiv prezentele TC pot fi modificate în orice moment de către ASOCIAȚIE, fără o anunțare prealabilă a Utilizatorilor. Orice modificare în conținutul acestor TC va fi notificată prin pop-up afișat la accesarea site-ului, vizibil public de către orice vizitator. Aceste reguli sunt, de asemenea, oricând accesibile pe site, în footer-ul acestuia (zona inferioară de meniu), astfel încât Utilizatorului îi revine responsabilitatea de a le cunoaște și respecta întocmai. ASOCIAȚIA își rezervă dreptul de a stabili reguli suplimentare în cadrul anumitor servicii ale website-ului (menționate în mod explicit la respectivele servicii) care vor fi considerate parte integrantă a condițiilor generale de folosire a site-urilor.

În măsura în care începând cu un anumit moment Utilizatorul nu mai este de acord cu modificările apărute la nivelul TC de utilizare a site-ului, si dorește să renunțe la contul creat pe site / site-uri și la calitatea de abonat la newsletter-urile furnizate prin intermediul site-ului / site-urilor, respectiv dorește să își anuleze contul realizat prin încărcarea datelor în formularele disponibile pe site, sau să își șteargă complet datele personale stocate în cadrul platformei, precum și să își anuleze accesul la orice facilitate de pe site, Utilizatorul va transmite un e-mail pe adresa contact@adinaalberts.ro, operată de către ASOCIAȚIA, solicitând să fie șters din baza de date aferentă site-ului.

Prezentele condiții statuează modul de folosire de către Utilizatori a site-ului menționat mai sus, iar relațiile dintre Utilizator și ASOCIAȚIE sunt guvernate de dispozițiile legii române.

A. INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE)

Operatorul a implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 -aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care Utilizatorul poate fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială a Utilizatorului.

Operatorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului Utilizatorului la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de art. 13 / 14 din Regulament prin care se explică de ce se colectează datele Utilizatorului cu caracter personal, modul în care sunt protejate aceste date, precum și care sunt drepturile Utilizatorului în legătură cu această colectare de date.

Vă încurajăm să citiți cu atenție prevederile de mai jos și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

Consideraţii generale privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale în calitate de Utilizator al site-urilor menționate mai sus

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Red Lion în calitatea sa de “Administrator” și respectiv “Operator” al site-ului menționat, va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori în baza acordului specific al acestora furnizat la crearea contului de utilizator, și respectiv prin acceptarea TC.

Prin Politica de confidențialitate, Utilizatorii sunt informați ca datele personale pe care le furnizează urmează a fi prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Operator a serviciilor pe internet de furnizare de bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă, marketing si publicitate, precum și în scopuri statistice.

Operatorul realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea la solicitarea specifică a Utilizatorului, extragerea, consultarea, utilizarea și, în unele cazuri, transmiterea către terți, în baza exclusivă și reglementată a unui contract comercial care asigură securitatea și confidențialitatea datelor, precum și respectarea drepturilor Utilizatorului. Pentru mai multe detalii vezi Politica de Confidențialitate.

Pentru ca Utilizatorul să beneficieze de cea mai bună experiență digitală pe site-urile menționate mai sus, Operatorul poate colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul de Cumpărăror al Utilizatorului, poate invita Utilizatorul să completeze chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau serviciu sau poate desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri si colaboratori, studii și cercetări de piață. Operatorul face aceste activități în temeiul interesului său legitim de a desfășura activități comerciale și de a ințelege cum poate să imbunătățească serviciile oferite și calitatea acestora, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile fundamentale ale Utilizatorului să nu fie afectate.

Datele personale ce urmează a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de profiluri (pentru acei Utilizatori care şi-au exprimat consimţământul explicit) pentru a personaliza într-un grad cât mai mare serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului accesat precum și în scopuri de marketing.

Crearea automată de profiluri nu va viza datele minorilor, datele personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop.

Utilizatorul este singurul răspunzător de toate datele furnizate la momentul creării contului de utilizator pe site. Pentru confirmarea datelor și contului, Utilizatorul va fi anunțat la adresa de e-mail declarată la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Dacă primiți un asemenea mesaj, în condițiile în care nu v-ați înregistrat personal pe site-ul  www.adinaalberts.ro, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa contact@adinaalberts.ro pentru a șterge contul respectiv în maximum 3 zile lucrătoare.

În afară de datele care sunt necesare obligatoriu pentru crearea unui cont de utilizator  (fără de care nu se poate crea contul), respectiv adresa de email, nume, prenume, telefon, formularul de profil al Utilizatorului conține și alte câmpuri care pot fi editate de către Utilizator în cazul în care acesta dorește modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului.

Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date suplimentare, ele fiind necesare i) evidenței despre folosirea site-urilor si ii) oferirii în condiții optime a serviciilor prin intermediul acestuia precum și pentru accesul Utilizatorului la facilități suplimentare.

Pentru ca Utilizatorul să fie anunțat despre articole și sfaturi despre sănătate, despre reduceri, oferte și promoții, coduri voucher sau informații cu privire la produse, servicii medicale sau în domenii conexe stării de sănătate din partea Operatorului (ASOCIATIA) și a celorlalte platforme digitale menționate mai sus aflate sub brandul ASOCIAȚIA Dr Adina Alberts, precum și din partea Partenerilor Operatorului , în scop de informare, educare și marketing personalizat, Utilizatorul își dă Consimțământul în mod explicit.

Refuzul Utilizatorului de a furniza oricare dintre datele suplimentare solicitate, respectiv refuzul de a-și da consimțământul în mod explicit în scop de informare, educare și marketing personalizat nu va împiedica Utilizatorul să acceseze site-urile sau contul de utilizator creat, dar vor determina neparticiparea Utilizatorului la acțiunile promoționale organizate prin intermediul site-uri-lor precum și lipsa accesului acestuia la facilitățile și serviciile suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor care au cont și și-au dat consimțământul în mod explicit în scop de informare, educare și marketing personalizat.

Site-ul va putea fi utilizat şi în condițiile în care Utilizatorul decide să nu își creeze un cont, respectiv să nu se înregistreze ca Utilizator prin furnizarea datelor personale, cu excepţiile stabilite în cadrul Politicii de Cookies (parte integrantă a prezentului Contract).
Conform Regulamentului (UE) 2017/679 și Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere în scris în acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa contact@adinaalberts.ro cu specificatia „Solicitare date cu caracter personal”.

Operatorul site-ului se angajează să nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) și să întreprindă toate măsurile tehnice accesibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor Utilizatorului.

Operatorul poate să folosească informațiile colectate, cum ar fi adresa de e-mail, pentru a interacționa direct cu Utilizatorul. De exemplu, Operatorul poate trimite o notificare dacă detectează o activitate suspectă, cum ar fi o încercare de conectare la contul Utilizatorului sau o încercare de phishing. Iar în cazul în care Utilizatorul contactează Operatorul, acesta va păstra o înregistrare a solicitării Utilizatorului pentru a ajuta la rezolvarea oricăror probleme pe care Utilizatorul le-ar putea întâmpina.

Operatorul site-ului își rezervă dreptul de a desființa, fără aviz prealabil, conturile și accesul Utilizatorilor care încalcă TC, care întreprind activități dovedite de fraudă, calomnie sau atac la securitatea și confidențialitatea informațiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare a site-ului.

Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:

1) Utilizatorul, denumit în cele ce urmează și “Persoana vizată” și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
3) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului.
4) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
5) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.
6) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Subliniem categoriile de date pe care le colectăm și afirmăm că furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza site-ul, cu excepţia celor care vizează Cookies. Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit.

Categoria 1:

Date având caracter personal pe care le colectăm:

– Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografică, adresa de corespondență, link profiluri social media, sex, data nașterii, poza profil, job, studii

– Temeiurile colectării acestor date sunt reprezentate de pct 1), 2), 6) de mai sus.

Scopurile colectării datelor având caracter personal:

– Pentru furnizarea accesului la conținut personalizat și răspunsuri la întrebări și solicitări transmise de către Utilizator online;

– Pentru prestarea serviciilor comandate de Utilizator prin intermediul site-urilor, respectiv înregistrarea, validarea, prelucrarea, expedierea și facturarea comenzilor; returnarea produselor conform prevederilor legale; rambursarea contravalorii produselor; asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările Utilizatorului (clientului) cu privire la comenzile date de acesta sau la alte bunuri și servicii oferite de Operator prin intermediul site-ului. Prelucrarea datelor Utilizatorului pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Operator sau Persoane Împuternicite de Operator și Utilizator. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

– Pentru îmbunătățirea serviciilor site-ului, având in vedere faptul ca Operatorul dorește în permanență să ofere Utilizatorului cea mai bună experiență online. Pentru aceasta, Operatorul poate colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul de Cumpărăror al Utilizatorului, acesta poate fi invitat să completeze chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau Operatorul poate desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Aceste activități se bazează pe interesul legitim al Operatorului de a desfășura activități comerciale.

Pentru apărarea intereselor legitime ale Operatorului după cum urmează:

– în scop de informare, educare și marketing personalizat,

– pentru transmiterea de comunicări despre articoleșsi sfaturi pentru sănătate,

– despre reduceri, oferte și promoții, coduri voucher sau informații cu privire la produse, servicii medicale sau în domenii conexe stării de sănătate din partea Operatorului (ASOCIATIA Dr Adina Alberts) și a celorlalte platforme digitale menționate mai sus aflate sub brandul ASOCIATIA Dr. Adina Alberts, precum și din partea Partenerilor Operatorului.

Modalitatea de colectare și perioada de păstrare a datelor:

– În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinței explicite a Utilizatorului de retragere a acordului sau de ștergerea datelor sau până la 5 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 5 ani, datele vor fi anonimizate electronic.

Categoria 2:

Date având caracter personal pe care le colectăm:

– Cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site

– Temeiurile colectării acestor date sunt reprezentate de cele descrise la pct 1), 6) de mai sus.

Scopurile colectării datelor având caracter personal:

– Pentru monitorizarea traficului site-ului și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru Utilizator.

Modalitatea de colectare și perioada de păstrare a datelor:

– În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinței explicite de către Utilizator de retragere a acordului sau de ștergere a datelor sau până la 5 ani de la ultima activitate a Utilizatorului pe site. În funcție de tipul de Cookie și de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani. De exemplu, prin tool-ul de monitorizare a traficului Google Analytics, se utilizează identificatori cookie, adrese IP, a căror stocare se realizează pe perioada de maxim 30 de zile. La sfarșitul perioadei de stocare, datele vor fi anonimizate electronic.

Categoria 3:

Date având caracter personal pe care le colectăm:

– Date despre starea de sănătate – Informații declarative exprimate explicit de către Utilizator pe site-uri, despre istoricul său medical, simptomatologie și preferințe de informare cu privire la subiecte medicale și de sănătate.

Temeiurile colectării acestor date:

1) Scopul colectării datelor având caracter personal este furnizarea accesului la servicii și produse de sănătate, respectiv la comunicări aferente serviciilor și produselor de sănătate conforme cu cererea Utilizatorului, prin crearea automată de profiluri menite a determina conţinutul specific adecvat Utilizatorului.

2) Serviciile şi comunicările sunt stabilite exclusiv în baza datelor transmise de Utilizator, acesta fiind singurul responsabil de acurateţea acestora.

– Utilizatorul este unic responsabil pentru toate informațiile medicale și de sănătate transmise pentru a beneficia de serviciile sau produsele oferite pe site-uri și pentru a fi informat despre articole și sfaturi despre sănătate, despre reduceri, oferte și promoții, coduri voucher sau informații cu privire la produse, servicii medicale sau în domenii conexe stării de sănătate din partea Operatorului (ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts), respectiv din partea eTELEDOC și a celorlalte platforme digitale menționate mai sus aflate sub acest brand, precum și din partea Partenerilor ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts, în scop de informare, educare și marketing personalizat.

Modalitatea de colectare și perioada de păstrare a datelor:

– În cadrul bazei de date securizate a Operatorului, până la exprimarea dorinței explicite a Utilizatorului de retragerea a acordului sau de ștergere a acestora sau până la 5 ani de la ultima activitate a Utilizatorului pe site. Dupa cei 5 ani, datele vor fi anonimizate electronic.

3) Modul de păstrare a datelor Utilizatorilor având caracter personal, locație, perioadă de păstrare

Operatorul va stoca datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele sau așa cum este definit mai sus pentru fiecare caz specific în parte, iar, în cazurile în care există pentru Operator obligația legală de a păstra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani.

Pentru o bună înțelegere a modului de păstrare, a locației în care datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi păstrate și a perioadei exacte pentru care aceste date vor fi păstrate în evidențele sau în sistemele Operatorului, vă rugăm să consultați detaliile de mai sus.

În scopul garantării dreptului Utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul implementează, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil, date de sănătate sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică și organizatorică, menite să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal realizate prin intermediul nivelului de securitate al server-ului unde sunt stocate aceste date.

Destinatarii datelor având caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm pot fi companii terțe împuternicite de către Operator pentru a asigura ducerea la bun sfarșit a temeiurilor și scopurilor prelucrării datelor cu caracter personal angajate cu fiecare Utilizator.

Datele pot fi transmise, în măsura în care este necesar scopului prelucrării, în baza unor contracte ce asigura confidențialitatea și securitatea datelor, companiilor partenere ale Operatorului, furnizoare de servicii sau produse medicale, companii furnizoare de servicii de consultanță și servicii de comunicare, etc, în scopul explicit al informării și educării Utilizatorului, al livrării de produse și servicii în conformitate cu cerințele Utilizatorului și cu scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal stabilite, în baza acordului de prelucrare oferit de către Utilizator pe site-uri, în baza unui contract cu fiecare dintre companiile terțe.

O listă completă a acestor companii terțe ce acționează ca persoane împuternicite in sensul Regulamentului (UE) 2017/679 este disponibilă oricărei persoane vizate, la cererea acesteia.

De asemenea, destinatarii datelor având caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm pot fi și Partenerii nostri, în baza acordului explicit, dat în mod voluntar de către Utilizator de a primi comunicări despre reduceri, oferte și promoții, coduri voucher sau informații cu privire la produse, servicii medicale sau în domenii conexe stării de sănătate din partea Partenerilor ASOCIAȚIEI Dr. Adina Alberts, în scop de informare, educare și marketing direct. Pentru mai multe detalii, vă rugăm citiți “Notificarea privind confidențialitatea datelor prelucrate în scop de informare, educare și marketing personalizat ”

Transferuri internaționale de date

Există posibilitatea ca Operatorul să fie nevoit să împărtășească datele personale ale Utilizatorului unor destinatari aflați în afara Spațiului Economic European („EEA”). Unele țări sunt considerate Țări Adecvate de către Comisia Europeana, astfel fiind tratate asemenea țărilor care aparțin EEA. Înainte de a vă transfera datele în afara EEA (sau în afara unei Țări Adecvate), datele Utilizatorului sunt protejate, în mod obișnuit utilizând Clauzele Contractuale Standard, după cum sunt aprobate de Comisia Europeană. Puteți găsi mai multe informații cu privire la Clauza Contractuală Standard aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Puteți găsi mai multe informații cu privire la țările adecvate aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Drepturile utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea acestora

În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor, Utilizatorul are o serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați în scris responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Operatorului, pe email la următoarea adresă de contact: contact@adinaalberts.ro

Dreptul de acces

Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrează Operatorul, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea Utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către Operator în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veți solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzatoare efortului necesar de extragere și formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în site-uri, precum și pentru a solicita ștergerea parțială sau totală a acestor date, este nevoie să transmiteți cererea la adresa de e-mail contact@adinaalberts.ro

De asemenea, Utilizatorul are dreptul să obțină orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații).

Dreptul la rectificarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este încurajat să contacteze Operatorul la adresa contact@adinaalberts.ro ori de câte ori observă că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor

Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat”).

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contestă exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.

Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către Operator în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se află acesta, caz în care datele acestuia trebuie anonimizate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului și anonimizarea acestora trebuie confirmată utilizatorului.

Dreptul la retragerea consimțământului ( acordului)

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza acordului/consimțământului, utilizatorul are dreptul de a își retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea acordului/ consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-uri-le să se conformeze unei obligații legale, pentru siguranța sănătății publice sau pentru cercetare științifică). Aplicarea retragerii consimțământului se aplică din momentul înregistrării acesteia și operarea retragerii consimțământului se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.

Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Operator.

Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor sau care afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informaţiilor şi comunicărilor comerciale adresate Utilizatorului. Procesul decizional automatizat ce implică și date de sănătate are la bază consimţământul expres al Utilizatorului.

În cadrul acestor procese datele Utilizatorului sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor și securității avansate la nivel de server al bazei de date. Aveţi dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenţie umană. În acest scop, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email contact@adinaalberts.ro

Exercitarea drepturilor

Pentru ca Dvs. în calitate de Utilizator, să vă puteți exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând adresa de email contact@adinaalberts.ro

Cum se pot transmite cererile sau plângerile – persoana de contact

Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate și protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la cele menționate în acești TC orice Utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresându-se prin mail la contact@adinaalberts.ro

B.  MATERIALELE ȘI INFORMAȚIILE ACCESIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-URI-LOR

Drepturile asupra conținutului site-ului care face obiectul prezentelor TC

Întreg conținutul site-ului Și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitățile prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin ASOCIAȚIEI Dr. Adina Alberts.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site-uri și indiferent de tip, poate fi utilizat de către Utilizatori exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al ASOCIAȚIEI Dr. Adina Alberts. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestor site-uri sau a oricărei părți a acestora efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

(i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 200 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea forma: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile către site-uri, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea Nume Site – link către conținutul site-ului)

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul www.adinaalberts.ro

ASOCIAȚIEI Dr. Adina Alberts își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană și/sau entitate care incalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-uri-lor în orice scop altul decât cel personal pot fi facute prin e-mail la adresa contact@adinaalberts.ro, cu specificația „În atenția asociației”.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site-ul nostru își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea ASOCIAȚIEI Dr. Adina Alberts, ci numai răspunderea persoanelor respective.
ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts, în calitatea sa de Operator și Administrator al site-ului menționat, poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site-uri, fără ca această operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-uri-lor. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-uri-lor și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă. ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts nu își asuma responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict de Operator pe site.

Limitarea răspunderii administratorului site-ului

ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-urilor. Cu toate acestea, ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site-uri. În acest sens, ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-urilor nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-urilor sunt oferite cu bună-credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail contact@adinaalberts.ro, pentru a putea lua masurile ce se impun. Totodata, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-urilor va incerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts nu garantează:

i. că informațiile conținute pe site-uri sunt pe deplin complete;

ii. că informațiile introduse de Utilizatorii website-urilor sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;

iii. că informațiile sau serviciile de pe site-uri vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;

iv. pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-urilor, utilizarea informațiilor și a serviciilor făcând-se de către Utilizatori pe propria răspundere;

v. că serviciile disponibile prin intermediul site-urilor vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site-uri către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site-uri de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă că ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site-uri sau prin intermediul serviciilor oferite prin site-uri, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forța majoră, ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. De asemenea, ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele si reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere și în cazurile de nefuncționalitate a site-urilor determinate (dar fără a se limita la) de erori de funcționare ale echipamentului tehnic al ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorilor în legatură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Scopul site-urilor este acela de a furniza informații generale referitoare la sănătate și starea de bine și să comercializeze cărți și echipamente medicale. Niciuna dintre informațiile prezentate prin intermediul site-ului nu reprezintă consultații medicale, fiind furnizate exclusiv în scop informativ și de divertisment, adresându-se într-o manieră accesibilă tuturor Utilizatorilor preocupați de un stil de viață sănătos. Aceste informații nu pot înlocui și nu înlocuiesc consultul medical de specialitate, diagnosticul și tratamentul oferite în mod direct Utilizatorului în cabinetul unui medic.

Administratorul site-urilor nu este și nu poate fi ținut răspunzător în niciun fel pentru punerea în aplicare de către Utilizatori în mod necorespunzător a vreunui tratament și/sau sfat medical oferit prin intermediul site-ului. Prin intermediul site-ului, ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts recomandă Utilizatorilor să consulte un medic pentru orice problemă de sănătate, pentru a putea fi analizate particularitățile cazului fiecăruia și a beneficia de un diagnostic și un tratament corespunzător.

Prin urmare, informația prezentată pe site-uri nu poate substitui în niciun caz recomandările date de medicii care iau contact cu realitatea cazurilor Utilizatorilor. Toate răspunsurile oferite prin intermediul site-uri-lor sunt doar de natură educațională și informativă și nu pot fi considerate, în nicio situație, ca fiind asimilate unor consultații sau analize medicale de specialitate.

ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site-uri, precum și potrivirea lui pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acesor site-uri și aplicarea informațiilor se face pe propria răspundere.

Abonarea Utilizatorilor la newsletter și alerte

Utilizatorii site-urilor au posibilitatea de a primi newsletter, informări și alerte prin poșta electronică sau SMS/apel telefonic în baza consimțământului (acordului) explicit în scop de informare, educare și marketing personalizat, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta primită pe mailul introdus explicit la abonare sau modificând opțiunile din contul de Utilizator.

Având in vedere că accesul la serviciile oferite prin intermediul site-urilor se realizează în baza unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm Utilizatorilor ca aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea site-ului nostru.

De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site-uri recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagina vizitată.

Modificarea TC

ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, prin asigurarea publicării actualizate a acestora pe site-uri, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligata sa îndeplinească vreo alta formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si necondiționat de către Utilizatorii site-urilor prin simpla utilizare sau accesare a site-urilor sau a oricărei facilități oferite de site-uri, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor site-uri-lor și ale ASOCIAȚIEI Dr. Adina Alberts, prevăzute de TC, precum și toate efectele juridice pe care le produc TC vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu TC va fi soluționat pe cale amiabilă de către parți. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a sediului ASOCIAȚIEI Dr. Adina Alberts.

C. COOKIES. POLITICA PRIVIND UTILIZAREA FIȘIERELOR DE TIP COOKIE

Această politică se referă la cookie-urile din cadrul website-urilor, operate de către Operator, și privește modalitatea de utilizare a cookie-urilor pentru monitorizarea traficului și promovarea site-urilor, asigurarea securității și afișării corect și complet a informației, desfășurarea în siguranță și conformitate cu obiectivele comunicării a tuturor campaniilor de promovare publicate pe site-uri, asigurand respectarea normelor și regulamentelor de protecție a datelor cu caracter personal și a dreptului la informare al oricărui utilizator al site-urilor.

Acceptarea politicii de cookie face posibilă accesarea site-urilor. Utilizatorul are dreptul de a opta, la accesarea site-urilor, pentru neacceptarea politicii de cookies, acest lucru atragând după sine imposibilitatea de accesare a site-urilor.

Oricare dintre site-uri folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor site-ului o experiență cât mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Cookie-urile păstrează informații într-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Fișierele de tip cookie reprezintă date cu caracter personal în măsura în care acest instrument digital însumează date stocate în browserul utilizatorului, conținând informații despre navigarea pe internet, iar utilizarea mecanismului de tip cookie constituie un avantaj în folosul vizitatorilor site-ului. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (de ex.: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor din magazinul online în coșul de cumpărături).

Astfel, prin introducerea unui cookie pe site-uri, va fi suficient ca un Utilizator să se logheze pe site o singură dată cu parola, câștigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul respinge un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul dar nu va beneficia de o parte dintre setările acestuia.

Cookie-urile ne ajută la urmărirea și segmentarea intereselor Utilizatorilor site-uri-lor pentru a intensifica experiența vizitării site-ului nostru. Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care Utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

– personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc.) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni);

– oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât sa le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;

– permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;

–  îmbunătățesc eficiența publicității online.

Utilizatorul poate, în orice moment, să modifice setările curente de Cookies, accesând pagina specială aflată după “TC”.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații legate de acest subiect, ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@adinaalberts.ro

Tipurile de cookies

Clasificarea cookies se face în funcție de durata de utilizare, rolul și sursa acestora, astfel:

a. Cookie-uri în funcție de durata de utilizare

b. de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

c. Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third-party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Cookie-uri în funcție de rolul acestora

– strict necesare – anumite cookie-uri sunt necesare pentru ca paginile de internet să funcționeze în mod corespunzător. Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați prin site și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirecționarea automată la cel mai puțin ocupat server sau reținerea listei dvs. de dorințe.

– funcționale – cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care utilizatorii le fac și permit, de asemenea, operatorilor de site-uri să personalizeze site-ul conform cerințelor Utilizatorului. De exemplu, modulele cookies pot fi utilizate pentru a salva preferințele legate de categorie/segment.

– Cookie-uri de performanță și analiza – cookies care oferă posibilitatea operatorilor site-urilor de internet să monitorizeze vizitele și sursele de trafic, modul în care utilizatorii interacționează cu pagina de internet sau anumite secțiuni din pagina de internet. Informațiile furnizate de modulele cookie de analiză ajută operatorii să înțeleagă cum folosesc vizitatorii site-urile și apoi să folosească această informație pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul oferit utilizatorilor.

– Cookie-uri de targetare și publicitate – cookie-uri care pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.

– Cookie-uri first party vs cookie-uri third party – fiecare cookie este creat de un anumit site responsabil care plasează respectivul cookie.

– Cookie-urile first party sunt plasate de către domeniul Internet /site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresă apare în bara de adrese a browserului). Spre exemplu, dacă utilizatorul vizitează www.adinaalberts.ro, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul sau este adinaalberts.ro, atunci este vorba despre un cookie first party.

– Un cookie third party este plasat de către un alt domeniu Internet/site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă că site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site web terț – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat.

– Conținut încorporat (butoane, aplicații și widget-uri de socializare). Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un terț, care permit interacțiunea utilizatorilor cu site-urile ale căror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interacțiunea utilizatorului cu butoanele sau widget-urile de socializare de la un terț permite terțului să colecteze unele informații despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.

Mod funcţionare al cookies

– Fișierele de tip Cookies permit recunoaşterea echipamentului Utilizatorului şi afişarea în mod corespunzător a paginii de Internet accesată, adaptată preferinţelor individuale ale Utilizatorului. Cookie-urile au rolul de a asigura o experiență de navigare web plăcută și sigură și de a oferi Utilizatorului servicii complete. Concret, pe baza cookie-urilor, avem posibilitatea de a:

– Adapta prezentarea și afișarea site – ului în funcție de preferințele Utilizatorului. (limbă, rezoluție etc);

– Crea statistici anonime, care nu presupun identificarea persoanei, bazate pe comportamentul Utilizatorului pe site și de interesul manifestat pentru produsele prezentate. Aceste statistici ne permit să îmbunătățim structura și conținutul site-ului, astfel încât să vă oferim informațiile de care aveți nevoie;

– Asigura măsuri de securitate web;

– Asigura transmiterea de informații personalizate Utilizatorului conform preferințelor acestuia menționate voluntar și explicit în cadrul site-ului accesat.

În general, datele despre activitatea de navigare pe Internet sunt colectate și analizate anonim. Dacă în urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie este plasat în calculatorul Utilizatorului și acest cookie determină ce reclamă va primi Utilizatorul, care se numește publicitate bazată pe interes.

Publicitatea bazată pe interes este un mod de a livra reclame pe website-urile pe care le vizitați și de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastră. Interesele comune sunt grupate în funcție de activitatea de navigare desfășurată anterior iar utilizatorilor li se servește doar publicitatea care se potrivește cu interesele lor. În acest mod, publicitatea este relevantă și cât se poate de utilă.

Tipuri de cookie-uri folosite

Ca Utilizator, aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul dat pentru utilizarea Cookie-urilor (cu excepția cookie-urilor necesare) la orice moment, prin schimbarea opțiunilor din setările de cookies corespunzătoare disponibile, specifice browser-ului utilizat.

Desigur, puteți seta browserul dvs. să blocheze și cookie-urile necesare însă Site-ul ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător. De asemenea, dezactivarea și a altor tipuri de cookie-uri (decât cele necesare) ar putea să afecteze funcționarea sau experiența dvs. la utilizarea Site-ului.

a. Cookie-uri necesare

Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați pe site-urile menționate și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirecționarea automată la cel mai puțin ocupat server sau reținerea listei dvs. de preferinţe.

b. Cookie-uri funcționale

Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care le-ați făcut și ne permit, de asemenea, să adaptăm Site-ul web pentru a se potrivi nevoilor și solicitărilor dvs.

c. Cookie-uri de performanță și analiză

Aceste tipuri de cookie ne ajută să înțelegem modul în care Utilizatorii folosesc site-urile Operatorului. Folosim aceste date doar pentru scopul îmbunătățirii serviciilor oferite prin intermediul site-urilor Operatorului.

Servicii de analiză prin Google Analytics

Site-urile, www.adinaalberts.ro  și www.adinaalbertss1.ro, folosesc Google Analytics, serviciul de analiză web a Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States Google va analiza în numele Operatorului modul în care Utilizatorii folosesc website-urile acestuia. În acest scop, Operatorul foloseste Cookie-uri de analiză. Informațiile colectate de Google în legătură cu folosirea doc.ro de către Utilizatori (spre exemplu, URL-ul de trimitere, paginile web din cadrul doc.ro pe care le vizitați, tipul browserului dumneavoastră, setările de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului) vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate și analizate; rezultatele corespunzătoare ne vor fi ulterior făcute disponibile într-o formă anonimizată. Google este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigură un nivel adecvat de protecție al datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA.

Pentru mai multe informații despre Google Analytics vă rugăm să consultați Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, și Google Privacy Policy, disponibile aici https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Puteți să vă retrageți consimțământul privind analiza web în orice moment fie prin descărcarea și instalarea unui Browser Plugin oferit de Google.

Cookie-uri de targetare și publicitate proprii Operatorului:

Publicitatea on-line gestionată de ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts

Ca parte a unei strategii unitare de promovare a serviciilor tuturor site-urilor / aplicațiilor din România ce sunt gestionate de ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts, acesta utilizează cookie-uri și tehnologii de targetare în scop publicitar pentru site-urile gestionate de către Operator.

Cookie-urile și tehnologiile de targetare pentru scop publicitar implementate de ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts permit colectarea datelor de la persoanele care utilizează unul / oricare dintre site-urile menționate mai sus. Aceste date sunt apoi agregate pentru a crea segmente de utilizatori clasificați pe diverse categorii (creare de profiluri), fără însă a avea informații concrete privind identitatea utilizatorilor incluși în astfel de segmente. Aceste date permit ASOCIAȚIA Dr. Adina Alberts apoi să furnizeze Utilizatorilor care corespund acestor clasificări publicitate bazată pe interes sau publicitate contextuală.

Publicitatea terților

Site-urile menționate permit și altor societăți să furnizeze materiale publicitare și să colecteze informații prin intermediul cookie-urilor sau a altor tehnologii similare (terțe părți) incluse în site. Practic, aceste tehnologii de targetare care însoțesc mesajele publicitare afișate pe care le văd Utilizatorii le permit să monitorizeze cât de eficiente sunt mesajele publicitare afișate.

De asemenea, terții parteneri care afișează publicitatea pot să utilizeze și alte cookie-uri pe care le-au setat pe dispozitivul Utilizatorului când accesează și alte pagini de internet. Terții parteneri folosesc aceste date pentru a ști dacă Utilizatorul a vizualizat sau nu un anumit anunț publicitar sau pentru a identifica în baza lor de date și pentru a folosi ulterior aceste date pentru a servi Utilizatorului alte tipuri de publicitate care ar corespunde intereselor dvs.

Plug-in-uri de socializare

Site-urile pot utiliza sau implementa plug-inuri ale rețelelor de socializare ale unor terți. În general, interacțiunea dvs. cu un plug-in oferă posibilitatea terțului să colecteze unele informații despre dvs., inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.

Site-ul www.adinaalberts.ro   are implementate următoarele butoane de socializare:
•           Facebook
•           LinkedIn
•           Instagram
•           TikTok
•           Tumblr
•           Twitter

Cum se poate opri utilizarea cookie?

a. Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web (browser, de exemplu) salvează Cookie-urile pe terminalul utilizatorilor de Internet în mod implicit.

Totuși, setările pot fi schimbate de dvs ca Utilizator. astfel încât instalarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web. Informații detaliate despre modurile de administrare a Cookie-urilor sunt disponibile în câmpul de setări al browser-ului web.

Vă informăm că limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale modului în care sunt afișate paginile website-ului.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. Puteți opri plasarea cookie-urilor prin gestionarea consimțământului dumneavoastră; Cookie-urile necesare nu vor putea fi însă dezactivate din acest modul întrucât sunt necesare pentru funcționarea Site-ului.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

– Setări cookie în Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;

– Setări cookie în Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en

– Setări cookie în Safari – https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;

– Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul: http://www.youronlinechoices.eu/ro

– Informații despre modul în care vizitatorii pot dezactiva utilizarea modulelor cookie de către Google, se pot obține accesând Setările pentru anunțuri Google (http://www.google.com/ settings/ads?hl=ro).

– De asemenea, Utilizatorii pot să dezactiveze folosirea modulelor cookie de către un furnizor terță parte, accesând pagina de dezactivare Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options/).

Sfaturi pentru o navigare web sigură, bazată pe Cookies:

– Cookie-urile NU sunt viruși și nu colectează date cu caracter personal.

– Totuși, Cookie-urile pot fi utilizate în detrimentul Utilizatorilor, de programele de tip Spyware. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, Cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware.

– Aplicațiile anti-spyware au rolul de a marca cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de scanare anti-virus/anti-spyware. Sistemul de securitate al serverelor site-ului nostru asigură utilizarea în siguranță și protejată a cookie-urilor și stocarea criptată, în siguranță a datelor disponibile în cadrul site-ului.

– Browserele au, de asemenea, integrate setări de confidențialitate care oferă diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor – precum perioada de valabilitate și ștergere automată la încheierea unei sesiuni web.

– Datorită flexibilității lor și faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri folosesc Cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea Cookie-urilor limitează accesul pe site-uri precum Youtube, Gmail, Yahoo, Facebook, Google.

– Personalizați setările browserului în ceea ce privește Cookie-urile.

– Dacă sunteți unicul utilizator al terminalului, puteți seta termene de expirare a Cookie-urilor prelungite.

– În cazul în care nu sunteți unicul utilizator al terminalului, luați în considerare ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul.

– Instalați aplicații antispyware și făceți-le constant update.

– Asigurați-vă că browser-ul folosit este mereu updatat, deoarece multe dintre atacurile bazate pe Cookies sunt posibile din cauza punctelor slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Suport comenzi / ofertă online:
Email: contact@adinaalberts.ro, Telefon: +40 735 856 419

© 2024 adinaalberts.ro. Toate drepturile rezervate.