I. Trafic

 1. Instituirea unui protocol cu Societatea de Transport București (STB) pentru autobuze școlare; stabilirea celor mai eficiente trasee pentru aceste autobuze școlare astfel încât deplasarea casă-școală sau invers, să nu depășească durata de 30 minute, iar în fiecare autobuz să fie un polițist local / agent de pază;
 2. Instituirea unui protocol cu inspectoratul școlar pentru adaptarea începerii programului școlar la diferite ore, pentru fluidizare traficului;
 3. Inițierea unui sistem de acordare de „credite de trafic” pentru companiile private ( de exemplu – 1 credit de trafic pentru fiecare 50 de angajați) – și tranzacționarea acestor credite de trafic la o bursă dedicată;
 4. Acordare de subvenții pentru angajatorii care își organizează transportul propriu în comun și pentru angajatorii „verzi” – cei care oferă în pachetele salariale scutere electrice, trotinete electrice etc;
 5. Sistematizarea sistemului de trafic:
  • a. sensuri unice,
  • b. posibilitea de a face dreapta intermitent și interzicerea totală a schimbării direcției la stânga pe marile bulevarde;
  • c. optimizarea infrastructurii rutiere, creșterea vizibilității și siguranței în trafic;
  • d. deschiderea unghiurilor de racordare a drumurilor secundare pentru viraje la dreapta astfel încât conducătorii auto să se poată încadra facil și integral pe prima bandă;
  • e. alveole pentru stațiile mijloacelor de transport;
  • f. eliminarea transportului în comun utilizând troleibuzele și înlocuirea mijloacelor de transport de pe aceste linii cu autobuze electrice.
 6. Introducerea unei aplicații SMART pentru a încuraja mersul pe jos, cu monitorizare pe an. Depășirea a 10.000 pași x 365 zile atrage o reducere de 50% la impozitul anual datorat Primăriei Sectorului 1.

II. Parcări

 1. Creșterea numărului de locuri de parcare:
  • a. identificarea de locații pentru construirea de parcări subterane și supraterane, inteligente;
  • b. negocierea cu Primăria Capitalei pentru preluarea locurilor de parcare administrate de această, adică locurile de parcare situate pe bulevardele principale din Sector;
 2. Implementarea unei modalități de închiriere a spațiilor de parcare, într-o manieră duală, pe intervale orare 8:00-18:00 pentru persoanele juridice și respectiv 18:00-8:00 pentru locatari, pentru eficientizarea la maxim a noilor locuri de parcare create.
 3. Dezvoltarea de platforme Park & Ride în zona limitrofă a Sectorului 1 (Străulești, Băneasa, Pipera) și oferirea unor posibilități de transport către zonele de interes din Sectorul 1:
  • a. eficientizarea centrului multimodal de la Străulești prin mărirea capacității locurilor de parcare de la 660 la 3.000, calculat conform nevoilor din PMUD (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă) București-Ilfov;
  • b. implementarea unei aplicații SMART pentru gestionarea disponibilității locurilor de parcare, dotată cu sistem de plată online;
  • c. interzicerea parcării pe domeniul public pentru autocare și microbuze cu o capacitate de peste 3,5 tone.

III. Poluare

 1. Reducerea nivelului de dioxid de carbon și a celorlalte gaze toxice:
  • a. montare de panouri fotovoltaice pe blocuri pentru reducerea consumului propriu de energie electrică a asociațiilor de proprietari din sursă convențională, și înlocuirea acesteia cu electricitatea produsă din sursă regenerabilă;
  • b. înlocuirea stâlpilor de iluminat din azbest cu stâlpi din materiale prietenoase cu mediul, dotați cu panouri fotovoltaice pentru autonomie energetică;
  • c. montarea de prize de încărcare mașini electrice în toate parcările din Sector, precum și în zonele de parcare Park&Ride pentru a stimula achiziționarea și utilizarea mașinilor electrice;
  • d. amenajarea de perdele verzi pe limita dintre carosabil și trotuare;
  • e. instalarea sistemelor de monitorizare a calității aerului în cele mai mari intersecții ale Sectorului 1;
  • f. achiziția echipamentelor ecologice specializate de curățare a trotuarelor, carosabilului și parcărilor.
 2. Poluare fonică:
  • a. dotarea Poliției Locale cu echipamente de măsurare a nivelului de poluare fonică și instituire de amenzi pentru depășirea nivelului admis;
  • b. limitarea zgomotului făcut de entitățile HoReCa amplasate în zone rezidențiale – program, limita maximă de decibeli, amenajare incinte complet închise dotate cu soluții de izolare fonică;
  • c. în zonele de agrement, terasele vor funcționa sub control strict al nivelului de decibeli prin amenajarea tehnică de specialitate și ghidarea sunetului către zone nepopulate;
  • d. introducerea unei aplicații software pentru monitorizarea nivelului de poluare fonică.
 3. Salubritate:
  • a. efectuarea unui audit al contractului de delegare a serviciului de salubritate cu un auditor internațional în anul 2021, conform contractului aflat în vigoare;
  • b. dezvoltarea de unități de neutralizare a deșeurilor pe raza Sectorului 1;
  • c. facilitarea și organizarea serviciului de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor de la proprietari, asociații de proprietari și entități juridice;
  • d. semnarea de protocoale cu marile lanțuri de magazine din Sectorul 1 pentru instalarea de eco-insule pentru colectarea selectivă a deșeurilor, astfel încât o persoană care merge la cumpărături să aibă posibilitatea să valorifice deșeurile reciclabile;
  • e. folosirea fondurilor din Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 3, pentru închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme de către Primăria Sectorului 1, în calitate de beneficiar;
  • f. suplimentarea tratamentelor de dezinsecție și deratizare efectuate de la nivelul administrației generale a Capitalei cu alte tratamente susținute din bugetul local al Sectorului 1.
 4. Poluarea apei:
  • a. atragerea de Fonduri Europene pentru decontarea achiziționării și instalării de filtre de apă pe proprietățile private ale cetățenilor Sectorului 1;
  • b. negocierea unui protocol cu operatorul de servicii apă-canal pentru tratarea și purificarea apei prin metode ecologice (nu prin clorinare, așa cum este în prezent);
  • c. înlocuirea actualului sistem de decolmatare a lacurilor care presupune acțiuni mecanice, cu un sistem bazat pe procese fizico-chimice de auto-reglare naturală a ecosistemelor.
 5. Poluarea alimentară:
  • a. Primăria Sectorului 1 intenționează să realizeze structuri de economie socială (sere, ferme etc) în care să integreze persoanele asistate social pentru producerea de agricultură ecologică. Produsele obținute vor fi folosite pentru asigurarea mesei zilnice în unitățile de învățământ, spitale și centre sociale aflate în administrarea Primăriei. Surplusul de produse va fi utilizat pentru constituirea de pachete sociale destinate bătrânilor și persoanelor defavorizate din Sector.
  • b. Crearea unui laborator pentru analizele fizico-chimice și organoleptice a tuturor produselor agricole comercializate în piețele din Sectorul 1; acest laborator va avea puncte de lucru în cele mai importante piețe din Sector. Ne propunem că până în anul 2024 toți producătorii care vând în aceste piețe să afișeze buletine de analize pentru produsele comercializate. Pentru a limita presiunea asupra producătorilor, aceste analize vor fi decontate integral de către Primărie.

IV. Siguranță

 1. Instalarea unui sistem integrat de monitorizare video pe întreg domeniul public al Sectorului 1;
 2. Instituirea unui dispecerat local în cadrul Poliției Locale care să monitorizeze sistemul integrat video și să direcționeze către echipajele din teren evenimentele petrecute pe rază Sectorului;
 3. Înlocuirea firmelor de pază din școli și grădinițe cu agenți din subordinea Poliției Locale.

V. Educație

 1. Până în 2022, Primăria Sectorului 1 este obligată să crească capacitățile școlilor astfel încât toți copiii să învețe în prima parte a zilei, conform directivelor europene;  vom depune toate eforturile pentru a respectă aceste directive, prin extinderea și reorganizarea școlilor deja existente, precum și prin construierea de școli noi;
 2. Inițierea unui program „Școală după școală” numit și „After school” în cadrul tuturor Instituțiilor de învățământ din Sectorul 1, în care se va oferi masă caldă, asistență din partea profesorilor pentru efectuarea temelor, activități recreaționale și sportive.
 3. Construirea de creșe și grădinițe pentru a acoperi nevoile demografice ale Sectorului.
 4. Inițierea unor programe de educație parentală, dezvoltarea de activități comune părinți – copii, a unor programe de formare și informare pentru copii; toate acestea se vor realiza prin accesare de Fonduri Europene prin Programul Operațional Capital Uman, prin parteneriate al unor entități relevante din domeniul educației (ONG, formatori profesionali) cu Primăria;
 5. Programe de educație financiară pentru copii;
 6. „Fondul clasei” și „fondul școlii” vor fi subvenționate de către Primărie, la fel și cheltuielile pentru programele de tip „Săptămâna Altfel”.

VI. Sănătate

 1. Este imperios ca Spitalul de Urgență Floreasca să rămână în actuală locație – un spital de urgență trebuie să fie ușor accesibil, în mijlocul cetățenilor, pentru toate urgențele care pot apărea. De aceea se vor consulta cei mai buni specialiști pentru abordarea unor soluții de modernizare, care nu vor schimba dramatic soarta acestui spital de referință;
 2. Este necesară construcția un centru de îngrijiri paliative;
 3. Organizarea unor cursuri de prim ajutor pentru profesori, educatori și copii;
 4. Reabilitarea și modernizarea spitalelor care intră sub directă coordonare a Primăriei Sectorului 1, precum și achiziția de echipamente specializate;
 5. Realizarea de cursuri / schimb de experiență, instruiri de specialitate pentru personalul medical;
 6. Subvenționarea vaccinurilor animalelor de companie pentru cetățenii din Sectorul 1.

VII. Social

 1. Dezvoltarea primului cartier independent energetic din România în zona Străulești – prin utilizarea panzei freatice cu apă termală, a energiei eoliene și a panourilor solare;
 2. Forarea de puțuri în zona de nord-vest a Sectorului 1, acolo unde există aceste pânze de ape termale, extragerea și utilizarea lor pentru consumul casnic, astfel factură la întreținere a cetățenilor SE VA REDUCE CU 60%;
 3. Crearea de centre pentru seniori, cluburi sociale de zi pentru seniori, dezvoltarea serviciilor de asistență personală pentru pensionari;
 4. Crearea de centre de zi și de noapte pentru oamenii străzii;
 5. Crearea de adăposturi temporare pentru victimele violenței: femei abuzate și/sau copii;
 6. Crearea de spații locative ale Primăriei pentru tinerii căsătoriți, pentru medicii și profesorii care vin să lucreze în Sectorul 1, ferite de specula imobiliară;
 7. Înființarea de centre de reabilitare pentru persoanele cu dependențe.

VIII. Mediul de afaceri

 1. Încurajarea activităților antreprenorilor mici prin scutirea de la impozite și taxe locale până la atingerea pragului de 60.000 euro cifra de afaceri anuală;
 2. Oferirea de spații pentru Start-Up-uri (sedii sociale) la prețuri accesibile.
 3. Încurajarea inițiativei private prin realizarea anuală de topuri și oferirea de premii în banii pentru firmele cu rezultate excepționale;
 4. Instituirea „incubatoarelor start-up” cu identificarea nevoilor cetățenilor din Sectorul 1 și oferirea tinerilor întreprinzători suportul necesar din partea specialiștilor din Primărie pentru întocmirea planurilor de business.

IX. Administrație

 1. Analiză proiectelor începute de actuala administrație și continuarea proiectelor sustenabile;
 2. Comunicarea cu cetățenii: crearea unei linii telefonice non-stop de tip Telefon Verde, astfel încât orice cetățean să poată comunica rapid cu Primăria, precum și implementarea unei soluții software mobile pentru comunicare eficientă cu cetățenii, raportare probleme, solicitare documente, plată taxe, amenzi, monitorizare trafic, poluare, sisteme administrative pentru cetățenii cu abilități de lucru online;
 3. Eficientizarea activității administrative și optimizarea costurilor;
 4. Instituirea standardelor de performanță pentru angajații din subordinea Primăriei;
 5. Inițierea unui program de amenajare a imobilelor care sunt în stadiu avansat de degradare; toate imobilele în stare de degradare trebuie să fie renovate, fie dărâmate, astfel încât să nu mai existe ruine;
 6. Realizarea activității de cadastru și intabulare a proprietăților publice și private, cu costurile suportate de Primărie;
 7. Finalizarea procesului de constituire, reconstituire drepturi de proprietate și soluționare litigii.